Privacy- en Cookiebeleid

1. WIE?

Deze Privacy Policy is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verzameld via dit webplatform. De verwerkingsverantwoordelijke is Maegh, Leen, eenmanszaak, met maatschappelijke zetel te Astridlaan 11 bus 0101 8620 Nieuwpoort, met ondernemingsnummer BTW BE0756746686 (hierna genoemd “virtuasacademy.be”), en als contactpersoon mevrouw Leen Maegh (hallo@virtuasacademy.be).

“Virtuasacademy.be” doet het mogelijke om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren. “Virtuasacademy.be” leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) na.

2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,...

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verzamelen mogelijk uw persoonsgegevens vanuit de volgende twee bronnen:

Persoonsgegevens die wij van u verkrijgen:

Tijdens de registratie:

 • Voornaam
 • Familienaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Straat
 • Huisnummer/postbus
 • Postcode
 • Stad
 • Land
 • Telefoonnummer

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen ingevolge het gebruik van ons webplatform:

De website plaatst hiervoor enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de cookie- policy startende vanaf artikel 9.

4. WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

We gebruiken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het creëren van uw gebruikersprofiel op ons webplatform;
 • Voor het aanleveren van informatie betreffende het platform.
 • Voor het verifiëren van uw gebruikersprofiel in het kader van de nodige beveiliging te garanderen;
 • Voor het beheren van de identificatie en authenticatie van gebruikers

Voor het verbeteren van onze diensten.

Bij de registratie zal steeds toestemming gevraagd worden voor het verwerken van uw persoonsgegevens op het platform. U hebt ten allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken en te verzoeken om uw gebruikersaccount te wissen.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan niet-verwerkers.

De gegevens worden bewaard binnen de EU. “Virtuasacademy.be” laat zich bijstaan door enkele verwerkers zoals een hostingbedrijf, datacenter, accountant, softwaretoepassingen, websitehost,....

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, niet- verwerkers.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “virtuasacademy.be” uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “Virtuasacademy.be” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door “virtuasacademy.be” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

“Virtuasacademy.be” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “virtuasacademy.be” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en wachtwoord te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “virtuasacademy.be” met uw persoonsgegevens maken.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “virtuasacademy.be”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Virtuasacademy.be” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “virtuasacademy.be” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “virtuasacademy.be” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@virtuas.be/hallo@virtuasacademy.be of per post naar 8400 Oostende, Slachtersstraat 24.

Gelieve steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen bij de aanvraag, zodat u voldoende geïdentificeerd kan worden.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door “virtuasacademy.be” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7. HYPERLINKS

Het webplatform kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “Virtuasacademy.be” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

8. WIJZIGINGEN

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker dit webplatform niet verder te gebruiken. Hij kan de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke over gebruikers heeft opgeslagen.

9. COOCKIES

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

“Virtuasacademy.be” maakt gebruik van de volgende coockies:

9.1 Noodzakelijke coockies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

9.2 Functionele coockies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.

9.3 Third party coockies

Deze website maakt gebruik van volgende Third-party cookie:

Google Analytics:

Google Analytics is een webanalysetool verstrekt door Google Inc. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van de website te volgen en te onderzoeken, om rapporten en statistieken te produceren met betrekking tot deze website en om deze te delen met andere Google-diensten. Google gebruikt mogelijks de verzamelde gegevens om de advertenties binnen haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Google Ads conversie tracking is een analytische dienst die gegevens van het Google Ads advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze applicatie. Google Ads Remarketig is een dienst voor remarketing en behavioral targetting die de activiteiten op deze website linkt met het Adwords advertentienetwerk.

Voor meer info, zie https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=be#intro, voor opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

9.4 Beheer van coockies

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.

Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).

Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.

Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.

Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome

Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.

Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.

Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari

Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.

Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.

Click ‘Save’.

Mocht je na het lezen van deze Privacy policy en Cookiestatement toch nog vragen of opmerkingen hebben, kan je steeds contact opnemen via info@virtuas.be of hallo@virtuasacademy.be.

Laatst bijgewerkte versie: 10-12-2020